Održavanje higijene u objektima

u saradnji sa specijalizovanim partnerima

Održavanje higijene u objektima je usluga koju za naše klijente izvršavamo u saradnji sa našim partnerima specijalizovanim za usluge održavanja higijene u objektima. Usluga podrazumeva vanredno čišćenje poslovnih i drugih objekata, kao i redovno održavanje higijene u poslovnim objektima (poslovnim zgradama, kancelarijama, fabričkim halama....) koje sa klijentima uređujemo Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji u dužem vremenskom periodu.

Steel Security DN021 garantuje da će sve usluge ovog tipa biti izvršavane na najvišem profesionalnom nivou, poštujući sve higijenske standarde, sa posebnim akcentom na bezbednosni aspekt imovine u objektima gde se usluga vrši. 

Kompletnu uslugu čišćenja i održavanja objekata možete dobiti saradnjom sa nama, što vama skraćuje vreme nabavke sredstava za čišćenje, unajmljivanja osoblja i svih drugih obaveza koje mogu da vam oduzmu dragoceno vreme.

 

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.