LICENCE I SERTIFIKATI

Steel Security DN021 poseduje licence i sertifikate izdate od strane MUP-a Republike Srbije

Steel Security DN021 je svoj rad usaglasio sa ISO sistemima za upravljanje:

 • ISO 9001– sistem upravljanja kvalitetom (obuka radnika i sertifikacija za sistem upravljanja kvalitetom);
 • ISO 14001 – sistem za upravljanje zaštitom životne sredine;
 • ISO 45001– sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu;
 • ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja - društvena bezbednost;
 • ISO 27001 – sistem upravljanja bezbednošću informacija - tehnika bezbednosti.

Steel Security DN021 poseduje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju ,a izdate od strane MUP-a:

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (LF1); Licenca LF1
 2. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana sa nošenjem oružja (LF2); Licenca LF2
 3. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika,  Licenca LT1
 4. Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, Licenca LT2
 5. Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, Licenca LT3

 

Licence u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018):

 1. Procena rizika od katastrofa
 2. Plan zaštite i spasavanja
 3. Plan zaštite od udesa
 4. Obuka za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Sastavni deo poslovne politike Steel Security DN021 d.o.o. je politika integrisanog sistema menadžmenta koja definiše opšte namere i ciljeve integrisanog sistema menadžmenta.

Vlasnik Steel Security DN021 d.o.o. kao najviši organ rukovođenja, utvrđuje i dokumentuje politiku integrisanog sistema upravljanja.

Rukovodstvo Steel Security DN021 d.o.o. je obavezno da objasni politiku integrisanog sistema upravljanja zaposlenima, učini je dostupnom zainteresovanim stranama i ujedno da je preispituje u cilju utvrđivanja njene adekvatnosti i usklađenosti sa strategijom firme.

Politika integrisanog sistema upravljanja

Direktor Steel Security DN021 d.o.o. je odgovoran za definisanje i saopštavanje Politike integrisanog sistema menadžmenta.

Steel Security DN021 d.o.o. ispunjava sve zahteve integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Integrisani sistem menadžmenta je sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju , održavanju i kontinualnom poboljšanju su usaglašeni sa relevantnom zakonskom regulativom.

Poslovnim procesima uspostavljamo otvoreno i iskreno korišćenjem znanja naših zaposlenih i metoda i alata kvaliteta sa ciljem da odgovorimo potrebama naše organizacije i naših korisnika. Težimo da ostvarimo potpuno zadovoljstvo korisnika, društvene zajednice i zaposlenih kroz obezbeđenje kvaliteta usluga i proizvoda, eliminisanje ekoloških incidenata i povreda na radu. Kvalitet usluga i proizvoda i performanse naših procesa, posvećenost zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu su funkcije održivog razvoja naše organizacije i lokalne zajednice.

Osiguravamo da naši poslovni procesi budu realizovani na način koji obezbeđuje minimalno korišćenje prirodnih resursa i prevenciju zagađenja. Kroz monitoring i merenje naših performansi i kroz implementaciju dokumentovanih ciljeva, mi smo u stanju da demonstriramo da kontinualno poboljšavamo naše performanse po pitanju kvaliteta, zaštite zivotne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Promovisanje mera za ispunjenje zahteva integrisanog sistema menadžmenta je zadatak rukovodstva na svim nivoima. Naša politika je da su zdravlje i bezbednost ljudi, zaštita životne sredine i sposobnost naših procesa u odgovornosti rukovodstva i zaposlenih na svim nivoima. Pratimo trendove u kvalitetu, zaštiti životne sredine i upravljanju rizikom, kroz izučavanje stručne literature, učešće na seminarima i stručnim skupovima, kako  bismo znanje stečeno ovim putem implementirali u integrisani sistem menadžmenta.

Naše rukovodstvo daje punu podršku ostvarivanju politike integrisanog sistema menadžmenta, promoviše i ohrabruje sve zaposlene i isporučioce da uzmu aktivno učešće  u aktivnostima poboljšanja procesa, performansi zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju poboljšanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Najviše rukovodstvo uspostavlja politiku i ciljeve integrisanog sistema menadžmenta i kontinualno ih preispituje u želji da osigura da se zahtevi za kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu razumeju i ispunjavaju. Zaposleni se upoznaju sa politikom integrisanog sistema menadžmenta kako bi je razumeli i dali doprinos ostvarenju ciljeva integrisanog sistema menadžmenta.

Rukovodstvo na svim nivoima treba da pruži primer i izgrađuje takvu svest. Politika integrisanog sistema menadžmenta je saopštena i objašnjena zaposlenima i od odgovornih rukovodilaca se zahteva kontinuiran rad na njenom ostvarivanju.

PREUZMITE DOKUMENTA:

DOKUMENTI

Besplatan upit
za saradnju

Firme koje su nam ukazale poverenje

BES HEAT PUMP DOO SENTA

BES HEAT PUMP DOO SENTA

NOVATHERM DOO SENTA

NOVATHERM DOO SENTA

VETERINARSKA STANICA DOKI-VET DOO ČOKA

VETERINARSKA STANICA DOKI-VET DOO ČOKA

DOO ZA TRGOVINU I USLUŽNU DELATNOST HOROSZCOOP SENTA

DOO ZA TRGOVINU I USLUŽNU DELATNOST HOROSZCOOP SENTA

VACUUM SYSTEM D.O.O. ADA

VACUUM SYSTEM D.O.O. ADA

MILAN DRAŽIĆ PREDUZETNIK STR ZRNO, OSTOJIĆEVO

MILAN DRAŽIĆ PREDUZETNIK STR ZRNO, OSTOJIĆEVO

DOO SILOS-TECH SENTA

DOO SILOS-TECH SENTA

Proizvodno trgovinsko preduzeće AgCo doo Bačko Petrovo Selo

Proizvodno trgovinsko preduzeće AgCo doo Bačko Petrovo Selo

MAGNA SEATING DOO ODŽACI

MAGNA SEATING DOO ODŽACI

METALMANIA DOO KANJIŽA

METALMANIA DOO KANJIŽA

Biospringer RS doo Senta

Biospringer RS doo Senta

„KLUB RODITELJA - JEZERO ADRENALIN“ Ada

„KLUB RODITELJA - JEZERO ADRENALIN“ Ada

NEO-DISPLAYS DOO SENTA

NEO-DISPLAYS DOO SENTA

ELMETAL DOO SENTA

ELMETAL DOO SENTA

Ustanova Studentski centar Beograd

Ustanova Studentski centar Beograd

„Fondacija Vojvođanska rvačka akademija“

„Fondacija Vojvođanska rvačka akademija“

DOO ŠTRAND NOVI SAD

DOO ŠTRAND NOVI SAD

Osnovna škola Braća Baruh Beograd

Osnovna škola Braća Baruh Beograd

Sportski rekreativni centar Kanjiža

Sportski rekreativni centar Kanjiža

„JUGODIN ALATNE MAŠINE“ DOO ADA

„JUGODIN ALATNE MAŠINE“ DOO ADA

FITCONNECT DOO Sombor

FITCONNECT DOO Sombor

DOO TELEK PAPRIKA MARTONOŠ

DOO TELEK PAPRIKA MARTONOŠ

Opština Ada

Opština Ada

Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Bartok Bela” Ada

Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Bartok Bela” Ada

ZUPČANIK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ADA

ZUPČANIK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ADA

„NAJLEPŠE GODINE SGD“ DOO SOMBOR

„NAJLEPŠE GODINE SGD“ DOO SOMBOR

DOO Frigostar industry Subotica

DOO Frigostar industry Subotica

BIO-MESS FOOD DOO NOVO MILOŠEVO

BIO-MESS FOOD DOO NOVO MILOŠEVO

OD STANIVUKOVIĆ I PARTNERI NOVI SAD

OD STANIVUKOVIĆ I PARTNERI NOVI SAD

PELCER DOO SUBOTICA

PELCER DOO SUBOTICA

Tamaš Horvat PR Zentropia

Tamaš Horvat PR Zentropia

KAFE BAR DES ARTS PLUS SOMBOR

KAFE BAR DES ARTS PLUS SOMBOR

FAS SHOES SERBIA

FAS SHOES SERBIA

„Potisje-precizni liv“ Ada

„Potisje-precizni liv“ Ada

FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD

FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD

POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

VAIT doo Novi Sad

VAIT doo Novi Sad

JAVNO PREDUZEĆE ZA REKREACIJU ADICA ADA

JAVNO PREDUZEĆE ZA REKREACIJU ADICA ADA

Dom za duševno obolela lica „1. Oktobar“ Stari Lec

Dom za duševno obolela lica „1. Oktobar“ Stari Lec

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

GEBI DOO PO ČANTAVIR

GEBI DOO PO ČANTAVIR

LILA KEREŠI PR CVEĆARA FLAMINGO-FLEUR SENTA

LILA KEREŠI PR CVEĆARA FLAMINGO-FLEUR SENTA

DOO ELEKTRO IZBOR KANJIŽA

DOO ELEKTRO IZBOR KANJIŽA

MOTO PARTS D.O.O. SENTA

MOTO PARTS D.O.O. SENTA

Muzej Jugoslavije Beograd

Muzej Jugoslavije Beograd

DOO BALIND-AUTOMOTIVE SENTA DOO

DOO BALIND-AUTOMOTIVE SENTA DOO

PP FEKETIĆ AD SOMBOR

PP FEKETIĆ AD SOMBOR

PP MILETIĆ AD SOMBOR

PP MILETIĆ AD SOMBOR

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR

DOO POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA SOMBOR

DOO POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA SOMBOR

Stojan Jakica Pr Ugostiteljska radnja Pub 19 Čurug

Stojan Jakica Pr Ugostiteljska radnja Pub 19 Čurug

Škola Stevan Mokranjac

Škola Stevan Mokranjac

PROSTOR ZA URBANIZAM PROJEKTOVANJE I INŽENJERING DOO ADA

PROSTOR ZA URBANIZAM PROJEKTOVANJE I INŽENJERING DOO ADA

GLOBAL-ELEKTRO DOO Ada

GLOBAL-ELEKTRO DOO Ada

DRAGON RESEARCH DOO SOMBOR

DRAGON RESEARCH DOO SOMBOR

RASCO-TAMP FABRIKA KOMUNALNE OPREME I ARMATURA SENTA

rasco tamp senta

Marketing agencija ApaOne doo Novi Sad

Marketing agencija ApaOne

AUTO MOTO CENTAR-SAT DOO SENTA

AUTO MOTO CENTAR-SAT SENTA

BIMAL AGRI DOO BEČEJ

BIMAL AGRI BEČEJ

VISA-PROM DOO, KANJIŽA

visa prom kanjiza

PANON GAS GROUP DOO SENTA

panon gas group senta

Drvara-Dibex doo Kanjiža

drvara dibex kanjiza

ZU APOTEKA APOLO MOL

APOTEKA APOLO MOL

STR ELKOND, SENTA

ELKOND SENTA

LARIX DOO SENTA

larix senta

MGM PLAMEN COMPANY DOO, Bečej

MGM PLAMEN COMPANY

POTTKER DOO BAČKA TOPOLA

POTTKER DOO BAČKA TOPOLA

VICENDA DOO PRIGREVICA

VICENDA DOO PRIGREVICA

KORAĆ AUTOMOBILI DOO PRIGREVICA

KORAĆ AUTOMOBILI DOO PRIGREVICA

ZIPFOOD DOO NOVI SAD

ZIPFOOD DOO NOVI SAD

Javna ustanova sportski objekti Žabalj

javna ustanova sportski objekti Žabalj

TPP KOKA KOMERC DOO ČURUG

TPP KOKA KOMERC DOO ČURUG

SINTEX DOO SOMBOR

sintex sombor

BETA CORN SOMBOR

BETA CORN SOMBOR

MARKO KAJTAZI PR, PEKARSKA RADNJA TRI BRATA, SOMBOR

MARKO KAJTAZI PR, PEKARSKA RADNJA TRI BRATA, SOMBOR

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU

kpz sombor

Ministarstvo kulture i informisanja Beograd

ministarstvo kulture i informisanja beograd

METAL-HEMIKO DOO ADA

metal hemiko ada

Dom za duševno obolela lica Čurug

dom za dusevno obolela lica curug

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

pravni fakultet novi sad

Opština Bačka Palanka

Opština Bačka Palanka

„Bomax“ doo Subotica

„Bomax“ doo Subotica

„Rio“ doo Kostolac

„Rio“ doo Kostolac

Advokatska komora Novi Sad

Advokatska komora Novi Sad

Biblioteka “Sarvaš Gabor“ Ada

Biblioteka “Sarvaš Gabor“ Ada

JP„NS tržnice“ Novi Sad

JP„NS tržnice“ Novi Sad

„14 oktobar“ Kruševac

„14 oktobar“ Kruševac

„Zoohigijena Novi Sad“ Novi Sad

„Zoohigijena Novi Sad“ Novi Sad

„Prehrana“ doo Požega

„Prehrana“ doo Požega

Centar za socijalni rad opštine Temerin

Centar za socijalni rad opštine Temerin

JP „Javni sportski objekti“ Žabalj

JP „Javni sportski objekti“ Žabalj

Osnovna škola „Đura Daničić“ Novi Sad

Osnovna škola „Đura Daničić“ Novi Sad

„Urgentni klinički centar“ Niš

„Urgentni klinički centar“ Niš

Srednja škola „Pavle Savić“ Novi Sad

Srednja škola „Pavle Savić“ Novi Sad

„Trading team“ doo Novi Sad

„Trading team“ doo Novi Sad

„Novotrans“ doo Novi Sad

„Novotrans“ doo Novi Sad

„Veropoulos“ doo Beograd

„Veropoulos“ doo Beograd

„RV TRADE“ D.O.O. Novi Sad

„RV TRADE“ D.O.O. Novi Sad

Opštinska uprava Vrbas

Opštinska uprava Vrbas

„SOLIDARNOST“ Žabalj

„SOLIDARNOST“ Žabalj

Poliklinika „CONSILIUM“

Poliklinika „CONSILIUM“

„JOMAPEKS“ D.O.O. Žabalj

„JOMAPEKS“ D.O.O. Žabalj

Opština Velika Plana

Opština Velika Plana

JKP „ČISTOĆA“ Žabalj

JKP „ČISTOĆA“ Žabalj

Dom zdravlja Srbobran

Dom zdravlja Srbobran

„GARMAN“ D.O.O. Arilje

„GARMAN“ D.O.O. Arilje

Gradska Uprava Novi Sad

Gradska Uprava Novi Sad

"LEVI 9“ NOVI SAD

"LEVI 9“ NOVI SAD

PANŠPED DOO

PANŠPED DOO

„Medlab“ Novi Sad

„Medlab“ Novi Sad

Vrtić “PUŽ“ Novi Sad

Vrtić “PUŽ“ Novi Sad

JPKP“ Lazarevac“ Lazarevac

JPKP“ Lazarevac“ Lazarevac

„Stiga“ doo Novi Sad

„Stiga“ doo Novi Sad

„Gerontološki centar“ – Obrenovac

„Gerontološki centar“ – Obrenovac

„Lučar“ doo Novi Sad

„Lučar“ doo Novi Sad

OŠ „ Vuk Karadžić“ Bačka Palanka

OŠ „ Vuk Karadžić“ Bačka Palanka

„INTEC“ doo Novi Sad

„INTEC“ doo Novi Sad

OŠ“ Zemlja čuda“ Novi Sad

OŠ“ Zemlja čuda“ Novi Sad

OŠ“ Tvrdjava“ Petrovaradin

OŠ“ Tvrdjava“ Petrovaradin

„Globo“ doo Novi Sad

„Globo“ doo Novi Sad

„Termometal“ doo Ada

„Termometal“ doo Ada

OŠ“Petar Petrović Njegoš“ Vrbas

OŠ“Petar Petrović Njegoš“ Vrbas

„Lisca“ doo Beograd

„Lisca“ doo Beograd

JKP „ Aranđelovac“ Aranđelovac

JKP „ Aranđelovac“ Aranđelovac

"Papir Servis FHB " d.o.o. Umka

"Papir Servis FHB " d.o.o. Umka

„Psihijatrijska Bolnica Toponica“ Niš

„Psihijatrijska Bolnica Toponica“ Niš

JKP„Graditelj“ Srbobran

JKP„Graditelj“ Srbobran

„Slobodna carinska zona“ AD Novi Sad

„Slobodna carinska zona“ AD Novi Sad

„Galerija matice Srpske“ Novi Sad

„Galerija matice Srpske“ Novi Sad

„ADS Interkomerc“ doo Novi Sad

„ADS Interkomerc“ doo Novi Sad

JKP“ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

JKP“ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

VOJVODINALEK DOO export-import Novi Sad

VOJVODINALEK DOO export-import Novi Sad

„RP Company“ doo Novi Sad

„RP Company“ doo Novi Sad

„Polietilenski sistemi“ doo Novi Sad

„Polietilenski sistemi“ doo Novi Sad

„A.D. SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ A.D. Zrenjanin

„A.D. SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ A.D. Zrenjanin

„Ireks“ doo Stara Pazova

„Ireks“ doo Stara Pazova

„Gradska toplana“ Novi Sad

„Gradska toplana“ Novi Sad

„NS Pharm“ doo Novi Sad

„NS Pharm“ doo Novi Sad

„Termovent SC“ doo Temerin

„Termovent SC“ doo Temerin

„Šinvoz“ Zrenjanin

„Šinvoz“ Zrenjanin

JKP „ Moravac“ Mrčajevci

JKP „ Moravac“ Mrčajevci

„Wienerberger“ doo Kanjiža

„Wienerberger“ doo Kanjiža

Gomex Zrenjanin

Gomex Zrenjanin

„Delta agrar“ doo

„Delta agrar“ doo

Regionalne deponije Srem - Mačva

Regionalne deponije Srem - Mačva

OŠ“Sveti Sava“ Bačka Palanka

OŠ“Sveti Sava“ Bačka Palanka

OŠ „Vase Stajić“ Novi Sad

OŠ „Vase Stajić“ Novi Sad

Gimnazija- Vrbas

Gimnazija- Vrbas

„EMMEZETA“ doo

„EMMEZETA“ doo

„Fitco“ doo Novi Sad

„Fitco“ doo Novi Sad

„Pet Network SRB „-Pet Centar d.o.o. Beograd

„Pet Network SRB „-Pet Centar d.o.o. Beograd

„Numera“doo Novi Sad

„Numera“doo Novi Sad

JKP“Komunalac“ Pirot

JKP“Komunalac“ Pirot

Opština Vrbas

Opština Vrbas

„SEVEPLANT“ DOO KULA

„SEVEPLANT“ DOO KULA

„Ekotehnika“ doo Žabalj

„Ekotehnika“ doo Žabalj

OŠ“ Kokai Imre“ Temerin

OŠ“ Kokai Imre“ Temerin

Opština Temerin

Opština Temerin

Eparhija Bačka Crkvena Opština Bečej i Parohijski domovi –Bečej

Eparhija Bačka Crkvena Opština Bečej i Parohijski domovi –Bečej

„Arma-agro“ doo Temerin

„Arma-agro“ doo Temerin

Vojvodinašped AD Novi Sad

vojvodinasped novi sad

JKP “Čistoća i zelenilo”
Subotica

JKP “Čistoća i zelenilo” 
Subotica

JP “ Standard” Jagodina

standard jagodina

Opština Sokobanja

Opština Sokobanja

Opština Novi Bečej

novi becej

Opština
Srbobran

Opština 
Srbobran

PS Global Seed doo

global seed

Niva doo Žabalj

Niva doo Žabalj

JKP Gradska Toplana Zrenjanin

gradska toplana zrenjanin

JKP Sopot

jkp sopot

SPC Opštine Bečej

srpska pravoslavna crkva

OZZ “Zunji-Silak” Temerin

zunji silak temerin

Narodni Muzej
Kraljevo

Narodni Muzej 
Kraljevo

Mistral-comerc Temerin doo

Mistral-comerc Temerin doo

Opština Pirot

pirot

Opština
Nova Crnja

Opština 
Nova Crnja

Kraljevačko pozorište Kraljevo

pozorište Kraljevo

Grad Novi Sad

novi sad

OŠ Jovan Jovanović Zmaj Srbobran

os jovan jovanovic zmaj srbobran

Gernotološki centar Zrenjanin

gerontoloski centar zrenjanin

Galeb doo Šabac

galeb

Bio Panon Bačka Palanka

bio panon backa palanka

Opština grad Užice

uzice

Valdom doo Šid

valdom sid

Wienerberger doo Kanjiža

wienerberger

„Šole“ doo Kikinda

sole kikinda

JKP Donji Milanovac

jkp donji milanovac

Sever-Trans, Senta

severtrans senta

Georad, Drmno

georad

Mamminger Konserven GmbH & Co KG, Novi Sad

mamminger