LICENCE I SERTIFIKATI

Steel Security DN021 poseduje licence i sertifikate izdate od strane MUP-a Republike Srbije

Steel Security DN021 je svoj rad usaglasio sa ISO sistemima za upravljanje:

 • ISO 9001– sistem upravljanja kvalitetom (obuka radnika i sertifikacija za sistem upravljanja kvalitetom);
 • ISO 14001 – sistem za upravljanje zaštitom životne sredine;
 • ISO 45001– sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu;
 • ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja - društvena bezbednost;
 • ISO 27001 – sistem upravljanja bezbednošću informacija - tehnika bezbednosti.

Steel Security DN021 poseduje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju ,a izdate od strane MUP-a:

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (LF1); Licenca LF1
 2. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana sa nošenjem oružja (LF2); Licenca LF2
 3. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika,  Licenca LT1
 4. Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, Licenca LT2
 5. Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, Licenca LT3

 

Licence u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018):

 1. Procena rizika od katastrofa
 2. Plan zaštite i spasavanja
 3. Plan zaštite od udesa
 4. Obuka za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Sastavni deo poslovne politike Steel Security DN021 d.o.o. je politika integrisanog sistema menadžmenta koja definiše opšte namere i ciljeve integrisanog sistema menadžmenta.

Vlasnik Steel Security DN021 d.o.o. kao najviši organ rukovođenja, utvrđuje i dokumentuje politiku integrisanog sistema upravljanja.

Rukovodstvo Steel Security DN021 d.o.o. je obavezno da objasni politiku integrisanog sistema upravljanja zaposlenima, učini je dostupnom zainteresovanim stranama i ujedno da je preispituje u cilju utvrđivanja njene adekvatnosti i usklađenosti sa strategijom firme.

Politika integrisanog sistema upravljanja

Direktor Steel Security DN021 d.o.o. je odgovoran za definisanje i saopštavanje Politike integrisanog sistema menadžmenta.

Steel Security DN021 d.o.o. ispunjava sve zahteve integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Integrisani sistem menadžmenta je sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju , održavanju i kontinualnom poboljšanju su usaglašeni sa relevantnom zakonskom regulativom.

Poslovnim procesima uspostavljamo otvoreno i iskreno korišćenjem znanja naših zaposlenih i metoda i alata kvaliteta sa ciljem da odgovorimo potrebama naše organizacije i naših korisnika. Težimo da ostvarimo potpuno zadovoljstvo korisnika, društvene zajednice i zaposlenih kroz obezbeđenje kvaliteta usluga i proizvoda, eliminisanje ekoloških incidenata i povreda na radu. Kvalitet usluga i proizvoda i performanse naših procesa, posvećenost zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu su funkcije održivog razvoja naše organizacije i lokalne zajednice.

Osiguravamo da naši poslovni procesi budu realizovani na način koji obezbeđuje minimalno korišćenje prirodnih resursa i prevenciju zagađenja. Kroz monitoring i merenje naših performansi i kroz implementaciju dokumentovanih ciljeva, mi smo u stanju da demonstriramo da kontinualno poboljšavamo naše performanse po pitanju kvaliteta, zaštite zivotne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Promovisanje mera za ispunjenje zahteva integrisanog sistema menadžmenta je zadatak rukovodstva na svim nivoima. Naša politika je da su zdravlje i bezbednost ljudi, zaštita životne sredine i sposobnost naših procesa u odgovornosti rukovodstva i zaposlenih na svim nivoima. Pratimo trendove u kvalitetu, zaštiti životne sredine i upravljanju rizikom, kroz izučavanje stručne literature, učešće na seminarima i stručnim skupovima, kako  bismo znanje stečeno ovim putem implementirali u integrisani sistem menadžmenta.

Naše rukovodstvo daje punu podršku ostvarivanju politike integrisanog sistema menadžmenta, promoviše i ohrabruje sve zaposlene i isporučioce da uzmu aktivno učešće  u aktivnostima poboljšanja procesa, performansi zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju poboljšanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Najviše rukovodstvo uspostavlja politiku i ciljeve integrisanog sistema menadžmenta i kontinualno ih preispituje u želji da osigura da se zahtevi za kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu razumeju i ispunjavaju. Zaposleni se upoznaju sa politikom integrisanog sistema menadžmenta kako bi je razumeli i dali doprinos ostvarenju ciljeva integrisanog sistema menadžmenta.

Rukovodstvo na svim nivoima treba da pruži primer i izgrađuje takvu svest. Politika integrisanog sistema menadžmenta je saopštena i objašnjena zaposlenima i od odgovornih rukovodilaca se zahteva kontinuiran rad na njenom ostvarivanju.

PREUZMITE DOKUMENTA:

DOKUMENTI

Besplatan upit
za saradnju

Firme koje su nam ukazale poverenje

„RV TRADE“ D.O.O. Novi Sad

„RV TRADE“ D.O.O. Novi Sad

Opštinska uprava Vrbas

Opštinska uprava Vrbas

Poliklinika „CONSILIUM“

Poliklinika „CONSILIUM“

„JOMAPEKS“ D.O.O. Žabalj

„JOMAPEKS“ D.O.O. Žabalj

Opština Velika Plana

Opština Velika Plana

JKP „ČISTOĆA“ Žabalj

JKP „ČISTOĆA“ Žabalj

Dom zdravlja Srbobran

Dom zdravlja Srbobran

„GARMAN“ D.O.O. Arilje

„GARMAN“ D.O.O. Arilje

Gradska Uprava Novi Sad

Gradska Uprava Novi Sad

"LEVI 9“ NOVI SAD

"LEVI 9“ NOVI SAD

PANŠPED DOO

PANŠPED DOO

„Medlab“ Novi Sad

„Medlab“ Novi Sad

Vrtić “PUŽ“ Novi Sad

Vrtić “PUŽ“ Novi Sad

JPKP“ Lazarevac“ Lazarevac

JPKP“ Lazarevac“ Lazarevac

„Stiga“ doo Novi Sad

„Stiga“ doo Novi Sad

„Gerontološki centar“ – Obrenovac

„Gerontološki centar“ – Obrenovac

„Lučar“ doo Novi Sad

„Lučar“ doo Novi Sad

OŠ „ Vuk Karadžić“ Bačka Palanka

OŠ „ Vuk Karadžić“ Bačka Palanka

„INTEC“ doo Novi Sad

„INTEC“ doo Novi Sad

OŠ“ Zemlja čuda“ Novi Sad

OŠ“ Zemlja čuda“ Novi Sad

OŠ“ Tvrdjava“ Petrovaradin

OŠ“ Tvrdjava“ Petrovaradin

„Globo“ doo Novi Sad

„Globo“ doo Novi Sad

„Termometal“ doo Ada

„Termometal“ doo Ada

OŠ“Petar Petrović Njegoš“ Vrbas

OŠ“Petar Petrović Njegoš“ Vrbas

„Lisca“ doo Beograd

„Lisca“ doo Beograd

JKP „ Aranđelovac“ Aranđelovac

JKP „ Aranđelovac“ Aranđelovac

"Papir Servis FHB " d.o.o. Umka

"Papir Servis FHB " d.o.o. Umka

„Psihijatrijska Bolnica Toponica“ Niš

„Psihijatrijska Bolnica Toponica“ Niš

JKP„Graditelj“ Srbobran

JKP„Graditelj“ Srbobran

„Slobodna carinska zona“ AD Novi Sad

„Slobodna carinska zona“ AD Novi Sad

„Galerija matice Srpske“ Novi Sad

„Galerija matice Srpske“ Novi Sad

„ADS Interkomerc“ doo Novi Sad

„ADS Interkomerc“ doo Novi Sad

JKP“ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

JKP“ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

VOJVODINALEK DOO export-import Novi Sad

VOJVODINALEK DOO export-import Novi Sad

„RP Company“ doo Novi Sad

„RP Company“ doo Novi Sad

„Polietilenski sistemi“ doo Novi Sad

„Polietilenski sistemi“ doo Novi Sad

„A.D. SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ A.D. Zrenjanin

„A.D. SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ A.D. Zrenjanin

„Ireks“ doo Stara Pazova

„Ireks“ doo Stara Pazova

„Gradska toplana“ Novi Sad

„Gradska toplana“ Novi Sad

„NS Pharm“ doo Novi Sad

„NS Pharm“ doo Novi Sad

„Termovent SC“ doo Temerin

„Termovent SC“ doo Temerin

„Šinvoz“ Zrenjanin

„Šinvoz“ Zrenjanin

JKP „ Moravac“ Mrčajevci

JKP „ Moravac“ Mrčajevci

„Wienerberger“ doo Kanjiža

„Wienerberger“ doo Kanjiža

Gomex Zrenjanin

Gomex Zrenjanin

„Delta agrar“ doo

„Delta agrar“ doo

OŠ“Sveti Sava“ Bačka Palanka

OŠ“Sveti Sava“ Bačka Palanka

OŠ „Vase Stajić“ Novi Sad

OŠ „Vase Stajić“ Novi Sad

Gimnazija- Vrbas

Gimnazija- Vrbas

„EMMEZETA“ doo

„EMMEZETA“ doo

„Fitco“ doo Novi Sad

„Fitco“ doo Novi Sad

„Pet Network SRB „-Pet Centar d.o.o. Beograd

„Pet Network SRB „-Pet Centar d.o.o. Beograd

„Numera“doo Novi Sad

„Numera“doo Novi Sad

JKP“Komunalac“ Pirot

JKP“Komunalac“ Pirot

Opština Vrbas

Opština Vrbas

„SEVEPLANT“ DOO KULA

„SEVEPLANT“ DOO KULA

„Ekotehnika“ doo Žabalj

„Ekotehnika“ doo Žabalj

Opština Temerin

Opština Temerin

Vojvodinašped AD Novi Sad

vojvodinasped novi sad

JKP “Čistoća i zelenilo”
Subotica

JKP “Čistoća i zelenilo” 
Subotica

JP “ Standard” Jagodina

standard jagodina

Opština Sokobanja

Opština Sokobanja

Opština Novi Bečej

novi becej

Opština
Srbobran

Opština 
Srbobran

PS Global Seed doo

global seed

Niva doo Žabalj

Niva doo Žabalj

JKP Gradska Toplana Zrenjanin

gradska toplana zrenjanin

JKP Sopot

jkp sopot

SPC Opštine Bečej

srpska pravoslavna crkva

OZZ “Zunji-Silak” Temerin

zunji silak temerin

Narodni Muzej
Kraljevo

Narodni Muzej 
Kraljevo

Opština Pirot

pirot

Opština
Nova Crnja

Opština 
Nova Crnja

Kraljevačko pozorište Kraljevo

pozorište Kraljevo

Grad Novi Sad

novi sad

OŠ Jovan Jovanović Zmaj Srbobran

os jovan jovanovic zmaj srbobran

Gernotološki centar Zrenjanin

gerontoloski centar zrenjanin

Galeb doo Šabac

galeb

Bio Panon Bačka Palanka

bio panon backa palanka

Opština grad Užice

uzice

Valdom doo Šid

valdom sid

Wienerberger doo Kanjiža

wienerberger

„Šole“ doo Kikinda

sole kikinda

JKP Donji Milanovac

jkp donji milanovac

Sever-Trans, Senta

severtrans senta

Georad, Drmno

georad

Mamminger Konserven GmbH & Co KG, Novi Sad

mamminger