Obezbeđenje zalivnih sistema i useva

Steel Security DN021 vrši obezbeđenje useva i zalivnih sistema na otvorenom. Stalno praćenje i nadzor zalivnog sistema se vrši putem sistema GSM/GPRS dojave iz našeg Bezbednosno nadzornog centra (BNC). Na ovaj način se, na svakih sat vremena, vrši provera postojanja signala između samog sistema i Bezbednosno nadzornog centra, slanjem “test signala”.

Zalivni sistem se obezbeđuje pomoću sistema dojave koji se sastoji od:

 • alarmne centrale
 • GSM/GPRS komunikatora
 • senzora za detektovanje presecanja kabla
 • magnetnih kontakata za metalna vrata
 • ostalih pratećih elemenata, svetlosne i zvučne signalizacije

Pored redovnog obezbeđenja zalivnih sistema i useva, službenici obezbeđenja Steel Security DN021 bi istovremeno bili i opslužioci zalivnog sistema za vreme zalivanja useva uz asistenciju odgovornog lica (majstor) od strane korisnika usluga, koja u velikoj meri smanjuje troškove korisniku naših usluga.

Službenici obezbeđenja pored obezbeđenja zalivnih sistema i useva obezbeđuju – zaprimaju naftu i agregate za koje uredno vode evidenciju (propisan obrazac) o utrošku nafte.

U vanrednim situacijama intervetna ekipa vam je 24h na raspolaganju. Službenici obezbeđenja su u stalnom kontaktu sa kontrolnom sobom.

Steel security DN021 Vam na mesečnom nivou dostavlja:

 • Evidenciju o utrošku nafte (zalivnih sistema i agregata po jedinici) za protekli mesec;

 • Evidenciju o zalivenim površinama sa količinom vode po m2;

 • Evidenciju o padavinama (kiša) po m2;

 • Evidenciju o zastojima-kvarovima zalivnih sistema i agregata;

 • Evidenciju o servisiranju alarmnih uređaja (punjenje akumulatora, ako ima potrebe);

 • Izveštaji o vanrednom događaju;

 • Mesečni izveštaj o dešavanjima na terenu;

 • Praćenje skidanja useva (kombajni, kamioni, traktori – od njive do silosa);

 • Knjigu dnevno-noćnog izveštaja – stalno na raspolaganju korisniku usluga;

 • I druge bitne izveštaje za korisnika usluga, ako postoji potreba.
Službenici obezbeđenja pored redovne opreme koju duže, imaju na raspolaganju terensko vozilo, mopede, pokretnu-kamp kućicu i osmatračnicu visine 14m.

Dobra opremljenost omogućava nam rad i u najtežim uslovima. Profesinalno prilagođena vozila, uniforme, oprema za noćno osmatranje, komunikacija posredstvom radio veze i zatvorene mobilne telefonije, kao i korišćenje službenih pasa po potrebi omogućuje nam profesionalno obavljanje svih zadataka na terenu.

ČUVANJE USEVA NA OTVORENOM - ATAR POLJE

Ova usluga sprovodi se u cilju zaštite useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata, poljskih puteva i kanala, u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga.

Ugovorom o pružanju usluga se definišu parcelni brojevi koji su predmet obezbeđenja i samim tim se definiše štićeni prostor (u daljem tekstu poljoprivredno zemljište). Kontroliše se i zabranjuje: 

 • Uništavanje i oštećenje useva, sadnica, stabala i zasada na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim mehanizacijama;

 • Neovlašćeno ubirati, brati poljoprivredne useve, plodove, voće ili kositi travu na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet obezbeđenja;

 • Neovlašćeno skupljanje ostataka poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu (bez posebnog ovlašćenja);

 • Rasturanje i razbacivanje plodova složenih u kamare, plastove ili slično na poljoprivrednom zemljištu;

 • Oštećenje ili seča drveća koje čini poljozaštitni pojas na poljoprivrednom zemljištu;

 • Prelaziti prevoznim sredstvom ili progoniti stoku ili živinu preko obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta (bez posebnog odobrenja i organizacije);

 • Praviti pešačke prelaze preko poljoprivrednog zemljišta;

 • Vršiti ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu, osim na sopstvenom, uz posebnu pisanu najavu;

 • Ostavljati stoku u polju bez čuvara, ili poveriti čuvanje licu koje nije u stanju njome da vlada;

 • Goniti stoku preko poljoprivrednog zemljišta bez odobrenja vlasnika, odnosno korisnika (pisano odobrenje i plan organizacije);

 • Bacati razne biljne ostatke, smeće i razne otpatke, građevinski šut, kao i leševe uginulih životinja i drugi otpad u čvrstom i tečnom stanju na poljoprivredno zemljište, javni put, kanale za navodnjavanje i odvodnjavanje i druge vodene tokove;

 • Spaljivati organske ostatke posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu;

 • Oštetiti useve ili zasade od strane vlasnika susedne parcele prilikom vršenja poslova obrade zemljišta, ubiranja useva i plodova i zaštite bilja hemijskim sredstvima;

 • Preoravati, sužavati, prekopavati, zasipati i zatrpavati poljske puteve, pašnjake, utrine, staze, nasipe, jarke ili kanale u polju;

 • Kvariti poljske puteve neblagovremenim isključivanjem elemenata poljoprivrednih mašina;

 • Ispuštati i odlagati opasne i štetne materije na poljoprivrednom zemljištu i kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje;

 • Činiti štetu nad objektima i napravama koje služe pri korišćenju poljoprivrednog zemljišta;

 • Prisvojiti, kidati i lomiti opremu na crpnim stanicama i sistemima za navodnjavanje;

 • Ukloniti, srušiti, uništiti ili oštetiti na poljoprivrednom zemljištu podignutu ogradu, postavljeni znak, kolibu ili sličan ograđeni prostor koji služi za smeštaj poljoprivrednog alata, mašina ili pribora za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Usevi uživaju fizičko obezbeđenje i zaštitu u svim fazama vegetacije i skinuti rod dok se nalazi na poljoprivrednom zemljištu, kao i sredstva za poljoprivrednu proizvodnju (posebna prijava).

 

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.