Akt o proceni rizika – šta je najvažnije što bi trebalo da znate?

Akt o proceni rizika – šta je najvažnije što bi trebalo da znate?

Organizacija je uređeni skup koji funkcioniše po određenim pravilima. Pravila su različita, a ipak dosledna i jasna, i zavise od prirode i načina poslovanja, javnosti sa kojom organizacija komunicira, posluje, i od ostalih faktora. U današnje vreme, opšti standardi za rad sigurno jesu dovoljni samo ukoliko ozbiljno kao poslodavac i individua shvatite postojanje i svrhu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

O čemu je, zapravo, reč pročitajte dalje u blogu.

Kratko i jasno – Akt organizaciji obezbeđuje pravu sliku o sopstvenoj bezbednosti, mere koje se preduzimaju u kriznoj situaciji, pa odmah i svojevrstan mir, jer se Aktom obuhvataju precizni i koncizni predlozi mera za smanjivanje opasnosti i njeno eliminisanje. 

Zašto je važan ovaj dokument?

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja odnosi se jednim delom i na trenutno stanje u kome organizacija posluje, kao i na proveru funkcionalnosti i efikasnosti svih elemenata koji čine sistem zaštite. 

Kada su u pitanju krizne situacije i postupanje kada se dese, dok traju i nakon, potrebno je angažovati iskusnog konsultanta (ili skup sertifikovanih menadžera) koji bi procenio situaciju, predvideo negativne scenarije i simulirao ih u cilju prikazivanja efikasnosti sistema.

Cilj je jednostavan, ali put do njega je kompleksan i planira se. To je zaštita od neželjenih događaja kroz upravljanje rizicima, koji stvaraju bezbedne uslove za rad, a smanjuju mogućnost povrede na radu, profesionalna oboljenja i drugo.

Ko mora da ima Akt o proceni rizika?

Od 2005. godine, Akt o proceni rizika je obavezan za sve privrednike, nevezano za to da li su u PDV sistemu, ili ne. Važna je sledeća informacija: poslodavac koji ima deset i više zaposlenih u obavezi je da donese ovaj akt. 

Privredno društvo, dakle organizacija ili preduzeće, MORA da izradi Akt i da ga ažurira periodično, a najmanje jednom u tri godine. U suprotnom, predviđene su novčane kazne (od 800 hiljada do milion dinara). Poslednju izmenu/dopunu Akta na opštem nivou donelo je Ministarstvo u maju prošle godine, kada je u jeku bio prvi pandemijski talas usled virusa Covid-19. 

Konačno, važno je da znate da ovaj Akt nudi rešenja kojima se u svakom smislu, a najviše u ekonomskom, povećava nivo poslovanja preduzeća i podiže ugled firme. 

Na koji način mi možemo da vam pomognemo?

Naš tim, stručni i posvećeni ljudi koji stoje iza imena Steel Security DN021, procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja tretira kao prioritetnu konsultantsku aktivnost i temeljno pristupa identifikaciji svih opasnosti i specifičnosti sistema, tako da je sve uvek prilagođeno svakom novom klijentu. Važna pitanja na koja dajemo odgovor možete pročitati OVDE

Ovaj akt se odnosi na više grupa rizika u organizaciji, od kojih su neki procena rizika po bezbednost i zdravlje na radu i procena rizika u upravljanju ljudskim resursima. Ostale grupe rizika možete pogledati OVDE.

Pored navedenog, a što može biti važno za organizaciju koju predvodite i u kojoj poslujete, posedujemo sertifikate za procenu rizika od katastrofa, plan zaštite i spasavanja i plan smanjenja rizika od katastrofa. Isto tako, posedujemo veliko i značajno iskustvo u oblasti izrade Akta o IKT sistemima i Pravilnika o zaštiti podataka o ličnostima. 

Sve što radimo u skladu je sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Za sva pitanja, možete da nas kontaktirate.