Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Usluge fizičkog obezbeđenja

Fizičko obezbeđenje, odnosno usluge fizičkog obezbeđenja – zaštita imovine i lica obuhvataju tradicionalne vidove statičkog obezbeđenja objekata kao što su hotelski, industrijski, poslovni, prodajni i rezidencijalni objekti, čuvanje useva i atar polja (zalivni sistemi i druga mehanizacija na otvorenom) i svi vidovi javnih skupova.

Svi naši zaposleni ispunjavaju propisane zakonske uslove i uslove postavljene od strane menadžment tima uz prethodnu proveru osobina ličnosti, veština i fizičkih sposobnosti kandidata. Posebnu pažnju posvećujemo stručnoj obuci i usavršavanju kandidata. Svi zaposleni službenici obezbeđenja licencirani su od strane MUP-a Republike Srbije i osposobljeni za obavljanje poslova službenika obezbeđenja po međunarodnim standardima.

Pružamo profesionalno fizičko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu objekata svih tipova i stepena rizika, sa maksimalno opremljenim i obučenim službenicima obezbeđenja, kao i logističkom podrškom interventnih timova i kontrolnog centra od 00h do 24h.

Dužnosti zaštite imovine i lica su naš osnovni, ali ne i jedini zadatak

Steel Security DN021 službenici obezbeđenja su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu korisnicima naših usluga u svim vanrednim situacijama. Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika o unutrašnjem redu, radu i disciplini, službenici obezbeđenja DN021 sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, nesavesnog i nezakonitog rada, požara, poplava i sličnih incidentnih situacija. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Operativnim Centrom koji koordinira i prati rad svake bazne stanice 24h dnevno.

U zavisnosti od zahteva klijenata uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja vršimo sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima opremljenim svom neophodnom opremom, sa više tipova uniformi, uz konstantnu podršku interventne patrole.

 

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.