Održavanje zelenih površina

sa najsavremenijom mehanizacijom

Steel Security DN021 vrši zalivanje i održavanje zelenih površina najsavremenijom mehanizacijom. Najsavremenja mehanizacija, sredstva i oprema obaviće i najsloženije poslove u delatnostima kao što su košenja i održavanje zelenih površina.

Održavanje zelenih površina podrazumeva uređenje parka, ekonomskog dvorišta, redovno košenje trave, suzbijanje širokolisnih korova u travnjaku, orezivanje biljaka, prihranu travnjaka, prihranu sezonskih i višegodišnjih biljaka, sakupljanje lišća, održavanje sistema za zalivanje – podešavanje prskalica i redovna kontrola sistema sa podešavanjem protoka vode, orošavanje, zalivanje i prihranu biljaka u enterijeru.

Ovi poslovi mogu se obavljati u skladu sa redovnim aktivnostima službenika obezbeđenja na objektima pod zaštitom naše firme čime se troškovi vaše firme drastično smanjuju na ovim poslovima, ali i vanredno u skladu sa potrebama svakog objekta.

Poslove košenja trave i održavanja zelenih površina obavljamo uslužno svim zainteresovanima gde na osnovu potreba posla dostavljamo konkretnu ponudu.

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.