Tehničko obezbeđenje

i instaliranje sigurnosnih sistema

Steel Security DN021 je izgradio svoj kontrolni monitoring centar i na ovaj način integriše sve sisteme tehničkog obezbeđenja po zahtevima klijenta i to 24/7.

Kontrolni monitoring centar je mesto gde se slivaju i obrađuju podaci sa svih štićenih objekata.
Veze koje koristimo za prenos podataka su: radio veza; fiksna telefonska veza; GSM I GPRS veza; IP (internet) veza.

Kontrolni (monitoring) centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju. Kontrolni centar održava stalnu vezu sa interventnim patrolnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Ugradnjom protivprovalnog i protivprepadnog alarmnog sistema postajete sigurni da će:

  • Vaše preventivno delovanje odvratiti većinu provalnika

  • Svaki neovlašćeni ulazak alarm odmah oglasiti i poslati dojavu Kontrolnom centru

  • Patrolni timovi u najkraćem mogućem roku stići na objekat

  • Ovlašćena lica biti automatski obaveštena o alarmnoj situaciji

Sistem tehničke zaštite podrazumeva:

  • planiranje sistema tehničke zaštite;
  • projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
  • montažu, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika.

Steel Security DN021 pruža usluge projektovanja, instalacije i održavanja sigurnosnih tehničkih sistema zaštite, koji deluju na aktivaciju alarmnih uređaja, video nadzora i drugih tehničkih zaštita svojom mobilno-interventnom patrolom.

Mi vršimo procenu, izrađujemo plan i vršimo instalaciju sistema video nadzora za Vas. Naši kvalifikovani stručnjaci pomoći će Vam da dobijete najbolji sistem za Vašu kuću, stan ili poslovni prostor.

Alarmni sistemi, kao i sistemi video nadzora (CCTV, AHD, TVI, CVI, IP) imaju vrlo širok spektar primene u tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovnih ustanova, sportskih objekata, objekata specijalne namene, magacinskih prostora itd. Alarmni sistem se sastoji od grupe senzora koji služe da detektuju štetne događaje, kao što su: otvaranje vrata, lom stakla, kretanje u prostoru, pojava požara, curenje gasa, izlivanje vode i drugo.

Koncipiran je tako da svojim detektorima štiti prostor, otkrije svako neovlašćeno kretanje, da "alarmira" sistem putem vrlo glasnih sirena i / ili da pošalje izveštaj o alarmu telefonom, ili putem interneta.

Odabir alarmnog sistema se vrši prema veličini objekta, kao i prema mnogim drugim kriterijumima koje određuje sama konfiguracija objekta i želje korisnika sistema. 

Osnovna namena svakog alarmnog i/ili sistema video nadzora jeste zaštita imovine.

Visoka pouzdanost tehničkih sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom kamera i elemenata alarmnog sistema, kao i kvalitetnom montažom.

Implementacija tehničkih sistema zaštite u sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja predstavlja jedan od osnovnih uslova uspešnog rada u sektoru bezbednosti. Ugradnja najsavremenijih tehničkih sistema zaštite olakšava rad i povećava bezbednost štićenog objekta. U kombinaciji sa adekvatnom službom fizičkog obezbeđenja postiže se maksimalni efekat sigurnosti u radu.

U današnje vreme nemoguće je zamisliti ozbiljno preduzeće koje u svom sastavu nema implementiran sistem video nadzora. Pored preduzeća, sve je veći broj i zainteresovanih građana koji žele da zaštite svoj stan ili kuću.

Ulaganje u video nadzor ne treba gledati kao trošak, već kao ulaganje u sopstvenu bezbednost i veću sigurnost. Povezanost video nadzora sa kontrolnim monitoring centrom omogućava vam pravovremeno reagovanje naših patrola i maksimalnu bezbednost vaše imovine.

Preporučena tehnička sredstva zaštite objekata:

PANIK TASTER koriste osobe koje mogu biti neposredno ugrožene od strane napadača, NN-lica kao što su npr. bankarski službenici, radnici u prodajnim objektima i sl. Tasteri mogu biti fiksni i mobilni, ručni, nagazni ili bežični (na daljinskom upravljaču).

ISKLJUČENJE POD PRINUDOM se koristi u situaciji kada je osoba primorana od strane napadača da isključi alarmni sistem, ali u tom slučaju koristi šifru za isključenje pod prinudom.

TIHA DOJAVA – pritiskom na panik taster ili ukucavanjem šifre za isključenje pod prinudom aktivira se tiha dojava tako da napadač ne primeti da je korisnik aktivirao alarm. Tiha dojava registruje se u monitoring centru i operater momentalno obaveštava interventnu patrolu koja stupa u akciju. 

 

 

 

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.