AKTUELNOSTI

najnovije informacije iz oblasti bezbednosti

Potrebni zaposleni za radno mesto : Menadžer rizika

Posle medicinskog osoblja, grupa ljudi koja je najizloženija u ovoj situaciji jesu upravo radnici obezbeđenja.

Stručni ispit i obuka za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja traje 4 dana, tačnije ukupno 32 nastavna časa.

OBUKA ZA LICENCU

04/11/2019

U skladu sa članom 21. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) vršimo obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti i ona predstavlja „anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu.

Uvođenje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti kvaliteta usluga sa srpskim i evropskim standardima