at suscipit hic

PROGRAM OBUKE ZA LICENCU

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLANOVI ZAŠTITE I SPASAVANJA
1.DAN
- Prijavljivanje učesnika
-Normativno-pravni okvir
-Subjekti i snage zaštitei spasavanja
-Rukovođenje vanrednim situacijama
-Procena rizika od katastrofa–teorija
-Procena rizika od katastrofa–teorija

2.DAN
- Procena rizika od katastrofa–teorija
-Procena rizika od katastrofa–praktično
-Procena rizika od katastrofa–praktično
-Procena rizika od katastrofa–praktično

3.DAN
-Procena rizika od katastrofa –praktično
-Plan zaštite i spasavanja–teorija
-Plan zaštite i spasavanja –Pojam, osnovne odredbe
-Plan zaštite i spasavanja-teorija–Metodologija izrade plana zaštite i spasavanja (na osnovu reprezentativnog scenarija)
-Plan zaštite i spasavanja–teorija–Metodologija izrade plana zaštite i spasavanja (na osnovu reprezentativnog scenarija)

4.DAN
-Plan zaštite i spasavanja–praktično–Rano upozoravanje i pripravnost (spremnost)
-Plan zaštite i spasavanja–praktično–Mobilizacija i aktiviranje
-Plan zaštite i spasavanja–praktično–Zaštita i spasavanje prema opasnostima (opšti i posebni prilozipremaopasnostima)
-Plan zaštite i spasavanja–praktično–Upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja