Video nadzorom protiv krađe u žabaljskom ataru

Video nadzorom protiv krađe u žabaljskom ataru

Zahvaljujući saradnji Steel Securtiy DN021 i opštine Žabalj i video-nadzoru atara opštine Žabalj krađa kukuruza i ostalih poljoprivrednih proizvoda je minimalna. Steel Security DN021 zajedno sa poljočuvarskom službom čuva useve od nelegalnog prisvanjanja i šteta je smanjena za čak 70 odsto od kada je saradnja uspostavljena.


U žabaljskom ataru usevi na više od 32.000 hektara štite se dronovima i video-kamerama. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i zajedničkom radu počoljočuvarske službe, agencije za obezbeđenje i policije, krađe su svedene na minimum. Pre tri godine, dok nije uveden ovaj moderan sistem, taj posao je radila samo Poljočuvarska služba opštine Žabalj.

Video-nadzor u atarima Žablja većim delom finansira lokalna samouprava, dok ostale troškove plaćaju sami paori.

Prema podacima ministartsva unutrašnjih poslova pre nego što je video nadzor uspostavljen u ovoj opštini bilo je 700 dojava, a na današnji dan imamo samo 40 do 50 prijava paora. 

Takođe, paljenje žetvenih ostataka koje je proteklih godina bilo evidentno, u atarima Žablja je smanjeno, ali samo dok traje akcija čuvanja useva. Već nakon završene berbe kukuruza paljenje kukuruzovine je evidentno, iako je zakonom zabranjeno.