5 razloga za uvođenje protivpožarne zaštite u poslovne objekte

5 razloga za uvođenje protivpožarne zaštite u poslovne objekte

Protivpožarni sistem je važan deo kompletnog osiguravanja poslovnih objekata. Uz video-nadzor i alarmni sistem koji omogućavaju uvid u vaš objekat, instaliranje protivpožarnog sistema može biti ključni korak ka potpunoj bezbednosti vašeg objekta. Niko od nas ne bi želeo da dođe do nekog požara, ali znate kako se kaže: "bolje sprečiti, nego lečiti". Ako u vašoj poslovnoj zgradi nemate instaliran protivpožarni alarm, razmislite o tome da ga što je pre moguće uvedete. Ako ste pak pravno lice, onda ste dužni Zakonom o zaštiti od požara da imate protivpožarni aparat. Imajte na umu da je to jedno dugoročno i preventivno ulaganje koje vam je od krucijalne važnosti jer služi kao bezbednosni osigurač. Opasnost od izbijanja požara je zaista velika, i zato na vreme treba misliti o stvarima koje ti kao pojedinac možeš da učiniš, a ugradnja protivpožarnog sistema je jedna od tih. Navešćemo nekoliko bitnih razloga za uvođenje protivpožarnog sistema o kojima možda niste razmišljali.

Sprečavanje ljudske žrtve

Glavni cilj postavljanja bilo kakvih bezbednosnih mera jeste sprečavanje žrtava. Projektovanjem protivpožarnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara, može da se lokalizuje požar u ranoj fazi, obavi evakuacija i izbegnu ljudske žrtve. Kombinacija detektora dima, toplote i alarma upozoriće sve u objektu na vreme, što će odvesti do blagovremene evakuacije i brzog reagovanja.

Zaštita imovine

Naravno da je drugi cilj zaštititi imovinu u koju ste toliko truda uložili. Niko ne želi da to tek tako nestane. Posedovanjem aparata za gašenje, pružate sebi mogućnost "instant" reakcije, što automatski dovodi i do smanjenja štete. U trenutku ćete moći reagovati i time sprečiti požar većih razmera. 

Brzo reagovanje

Već smo par puta pomenuli brzo reagovanje, koje je ključ posedovanja ovakvih aparata, ali i ključ kada dođe do alarmantnih situacija. Kada razmišljamo o požaru, odmah pomislimo na vatrogasce i njihovo reagovanje u ovakvim situacijama. Ali da bi oni izašli na teren, treba im najmanje deset minuta. Pitanje je samo da li ćemo mi pokušati za to vreme da uradimo nešto.   Ako nemamo aparat, slabo tu možemo šta, ali ako imamo, možemo reagovati automatski.

Skraćivanje roka oporavka

Kada dođe do požara najvažnije je brzo ga sanirati i izbeći veću štetu. Tek kasnije nastaju muke kako se ponovo vratiti na ono početno stanje pre incidentne situacije. Svima nam je bitno što pre ponovo osposobiti objekat i vratiti u funkciju. A ukoliko  ugasimo požar na vreme, nećemo imati ni veliku štetu, a samim tim ćemo i naš poslovni objekat vratiti u pređašnje stanje u kratkom periodu. 

Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti od požara

Svako pravno lice dužno je da ima protivpožarni sistem. Najpre se vrši procena rizika od požara, zatim kategorizacija objekta, a onda se određuje kojoj kategoriji pripada navedeni objekat. Subjekti zaštite od požara u obavezi su da postupaju u skladu sa ovim Zakonom i drugim podzakonskim i opštim aktima i dosledno primenjuju mere. Takođe se navodi da je pravno lice u obavezi i da ima Plan zaštite od požara i druge akte koji se odnose na svaku aktivnost kojom se utiče na povećanje bezbednosti u pomenutoj oblasti. 

Svi ovi razlozi neminovno vode ka tome da alarmni sistem, video-nadzor i protivpožarni sistem  nisu nikakvo bacanje novca, nego obavezna mera svakog poslovnog objekta. Ukoliko želite da vaše poslovanje bude bezbrižno, prvo krenite od sigurnosti zaposlenih, imovine i vas samih.