Zaštita poljoprivrednih useva

Zaštita poljoprivrednih useva

Početkom jeseni, kada su radovi u polju pri samom kraju, dolazi do povećanog broja krađa
useva, najviše kukuruza. Opština Žabalj šestu godinu zaredom organizuje čuvanje atara na
preko 30.000 hektara angažovanjem kompanije Steel Security DN021 doo Čurug. Službenici
fizičkog obezbeđenja 24 časa obilaze polja automobilima i motorima. Kako bi mogli da
sagledaju širu sliku, koriste se i dronovi. Uz kvalitetnu saradnju naše kompanije sa
poljoprivrednicima i policijom, ovakav vid čuvanja atara pokazao se kao veoma efikasan. U
prilog tome ide podatak da je već niz godina naša kompanija angažovana i da se broj prijava
drastično smanjio.