Alkotestiranje zaposlenih i drugih lica

Kompanija Steel Security DN021 u okviru svojih usluga sprovodi uslužno alkotestiranje zaposlenih i drugih lica  za sva zainteresovana pravna lica, poštujući sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

U svom radu naša kompanija koristi profesionalni alkotest uređaj – “DRAGER Alcotest 6820” koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela čime se ovaj aparat svrstava u red neoborivih u sudskom postupku.

Alkotestiranje sprovode službenici obezbeđenja koji su posebno edukovani i poseduju licence o obučenosti za rukovanje aparatom.

Usluga se sprovodi na dva načina:

  • Mesečni monitoring

  • Pojedinačni test na zahtev.

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.