Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Stručni ispit za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

U skladu sa članom 21. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) vršimo obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Steel Security DN021 kao ovlašćeno pravno lice za vršenje stručnih obuka u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja. Stručna obuka se organizuje za fizička lica kao preduslov pristupanju ispitu za polaganje stručnog ispita pred komisijom  MUP-a  Republike Srbije i dobijanje licence za procenu rizika. Osobe koje uspešno završe ovu stručnu obuku dobijaju Potvrdu o obučenosti.

Obuka se sprovodi teorijski (predavanja) i praktično (vežbe, radionice).

Teorijski deo obuke se odnosi na upoznavanje kandidata sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji su od značaja za sistem zaštite i spasavanja i oblast upravljanja vanrednim situacijama, kao i sa načinom izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.

Praktični deo obuke sastoji se od simulacije izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.
Posebno će biti obrađene teme:

 • sistem zaštite i spasavanja,
 • procena rizika od katastrofa,
 • plan zaštite i spasavanja.

Kome je obuka namenjena?

Zaposlenima u privrednim društvima i drugim pravnim licima,  kao i zdravstvenim i obrazovnim ustanovama koje su u obavezi da izrade procenu rizika od katastrofa prema čl. 15 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik, br. 87/2018”). Obuka je preduslov za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije i dobijanje licence za procenu rizika.

Uslov za pohađanje obuke

Uslov je završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti kopiju diplome o stručnoj spremi).
U skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, br. 20/2019), lice koje želi da bude kandidat za polaganje stručnog ispita, dužno je da završi obuku.
Na stručnom ispitu vrši se provera stručne osposobljenosti kandidata za organizaciju i izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.
Obuka traje 4 dana tačnije ukupno 32 nastavna časa. Plan rada će biti dostavljen svim polaznicima.


PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLANOVI ZAŠTITE I SPASAVANJA

1. DAN

 • Prijavljivanje učesnika
 • Normativno-pravni okvir
 • Subjekti i snage zaštite i spasavanja
 • Rukovođenje vanrednim situacijama
 • Procena rizika od katastrofa – teorija
 • Procena rizika od katastrofa – teorija

2. DAN

 • Procena rizika od katastrofa – teorija
 • Procena rizika od katastrofa – praktično
 • Procena rizika od katastrofa – praktično
 • Procena rizika od katastrofa – praktično

3. DAN

 • Procena rizika od katastrofa – praktično
 • Plan zaštite i spasavanja – teorija
 • Plan zaštite i spasavanja – Pojam, osnovne odredbe
 • Plan zaštite i spasavanja – teorija – Metodologija izrade plana zaštite i spasavanja (na osnovu reprezentativnog scenarija)
 • Plan zaštite i spasavanja – teorija – Metodologija izrade plana zaštite i spasavanja (na osnovu reprezentativnog scenarija)

4. DAN

 • Plan zaštite i spasavanja – praktično – Rano upozoravanje i pripravnost (spremnost)
 • Plan zaštite i spasavanja – praktično – Mobilizacija i aktiviranje
 • Plan zaštite i spasavanja – praktično – Zaštita i spasavanje prema opasnostima (opšti i posebni prilazi prema opasnostima)
 • Plan zaštite i spasavanja – praktično – Upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.