Saradnja Steel Security DN021 Čurug DOO Čurug sa fabrikom šećera "Crvenka"

Saradnja Steel Security DN021 Čurug DOO Čurug sa fabrikom šećera "Crvenka"

Sagrađena pre 110 godina, fabrika šećera „Crvenka“ je jedna od vodećih oblasti proizvodnje šećera u Srbiji. Kontinuirano unapređivanje poslovanja i bezbednosti rezultiralo je angažovanjem kompanije Steel Security DN021 doo Čurug za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja, tehničke zaštite i monitoringa video nadzora.

Prevencija je prvi korak ka sprečavanju protivpravnih radnji, te je tako sklapanjem Ugovora za vršenje prethodno pomenutih usluga i kvalitetnom saradnjom sa Steel Security DN021 doo Čurug postignuta maksimalna bezbednost ljudskih i materijalnih resursa u šećerani „Crvenka“.