AKTUELNOSTI

najnovije informacije iz oblasti bezbednosti

Pored toga što je zakonska obaveza, izrada akta o proceni rizika kompanijama daje odgovore na mnoga veoma bitna bezbednosna pitanja.

Da bi se zaštitili od elementarnih nepogoda i drugih nesreća neophodno je da se prvenstveno obavi adekvatna procena rizika od katastrofa, a nakon toga donese plan zaštite i plan smanjenja rizika od katastrofa.

Potrebni zaposleni za radno mesto : Menadžer rizika

Posle medicinskog osoblja, grupa ljudi koja je najizloženija u ovoj situaciji jesu upravo radnici obezbeđenja.

Stručni ispit i obuka za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja traje 4 dana, tačnije ukupno 32 nastavna časa.

OBUKA ZA LICENCU

04/11/2019

U skladu sa članom 21. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) vršimo obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.