Fizičko obezbeđenje ili tehničko obezbeđenje u preduzećima

Fizičko obezbeđenje ili tehničko obezbeđenje u preduzećima

Bez obzira na delatnost, prioritet svakog preduzeća je zaštita lica i imovine.

Način na koji se vrši zaštita zavisi od bezbednosnog stanja, procene rizika i samog objekta zaštite.

Nadređeni u preduzećima su svesni da je zaštita imovine važna za nesputano i spokojno  poslovanje, ali i za održavanje budžeta firme. Zbog toga će svako preduzeće staviti akcenat na zaštitu potrošnog materijala i sirovina, alata, mehanizacije…

U zavisnosti od zaštitnog objekta poslodavac prilagođava vrstu zaštite, pa tako može instalirati video nadzor, alarmni sistem ili angažovati fizičko obezbeđenje.

U praksi, najčešće su kombinacije fizičkog i tehničkog tipa obezbeđenja.

 

Šta je ono što treba da uradite pre same odluke o vrsti obezbeđenja?

Pre nego što odlučite da zaštitite svoj poslovni prostor i krenete da razmišljate o vrsti zaštite istog, trebalo bi da se obratite stručnim licima za procenu rizika u zaštiti imovine, lica i poslovanja. Sada se verovatno pitate na šta se konkretno odnosi ta vrsta procene? 

Pokušaćemo da vam objasnimo na najjednostavniji način.

Procena rizika počinje zapažanjem koje su to kritične tačke u organizaciji vašeg preduzeća.

Treba sagledati iz više uglova da li su one potpuno obezbeđene i na koji način.

Zatim se obavlja razgovor sa poslodavcem ko sve može da pristupi kompaniji i da li postoji kontrola pristupa. Ovo su dve ključne tačke za svako preduzeće, ali u zavisnosti od tipa poslovanja može se razgovarati o obeležavanju evakuacionih puteva, poboljšanju rasvete, uvođenju panik tastera…

Ono što treba da znate jeste da svaki sistem obezbeđenja ima svoje prednosti u odnosu na drugi ali i svoje mane, zato se u praksi najčešće kombinuju i dopunjuju.

 

Fizičko obezbeđenje

Prednosti angažovanja fizičkog obezbeđenja su brojne, pokušaćemo da vam približimo najvažnije. Fizičko obezbeđenje pruža poseban osećaj sigurnosti jer je fizička prisutnost ipak nezamenjiva. Fizička prisutnost na efikasan i brz način se bavi bezbednosnim pitanjima, vrši patrole unutar i izvan zaštitnog objekta, deluje preventivno i represivno.

Bitno je da znate da službenici fizičkog obezbeđenja koordiniraju i nadziru sistem tehničkog obezbeđenja.

 

Tehničko obezbeđenje

Pod tehničkim obezbeđenjem podrazumevamo sistem video nadzora i alarmni sistem.

Osnovna namena svakog alarmnog i video sistema je zaštita imovine što je ključno za preduzeća.

Najznačajnije prednosti ovog sistema su visoka pouzdanost tehničkih sistema koje podržava najsavremenija oprema za ove namene, povezani su sa službom fizičkog obezbeđenja, danonoćna pokrivenost zaštitnog objekta stabilnom opremom i kontrola koju možete vršiti non stop putem svog telefona.

Naša preporuka  je da u tehničko obezbeđenje preduzeća uvrstite panik taster koji bi koristile osobe koje su neposredno ugrožene od strane napadača, zatim šifrovano isključenje alarmnog sistema pod prinudom i tiha dojava tako da se neprimetno isključuje/uključuje alarmni sistem što beleži naš kontrolni monitoring centar.Ulaganje u obezbeđivanje poslovnog prostora ne treba gledati kao trošak, već kao ulaganje u sopstvenu bezbednost i budućnost.

U današnje vreme ne postoji ozbiljno preduzeće koje nema bar jedan od navedenih bezbednosnih sistema, a najčešće su istovremeno postavljene minimum dve vrste obezbeđenja.